logo kureniepodlahove - Warmup
Architektúra 2
Počiatky dejín architektúry siahajú do chvíle, keď človek neprihliada len na základné požiadavky stavby, ale dokáže v jej formovaní odzrkadliť estetické hodnoty, vedome v nej odráža pomocou konštrukčnej skladby zákonitosti prírody alebo jej prostredníctvom vyjadruje svoj duchovný rozmer.
Architektúra 2
INTERIÉR
vizualizácie interiéru
INTERIÉR
bottom lane